Comunicacions radiotelegràfiques marítimes mundials 

és el títol d’un CD editat per l’exoficial de ràdio alemany Sylvester Foecking (DH4PB), que conté prop de 2 hores de radiotelegrafia.

Foecking ha composat aquest CD amb informació recopilada de l’Escola de Navegació de la Marina Mercant de Bremen, així com de fonts privades. Comença amb una breu introducció dels cent anys d’història de la radiotelegrafia marítima. Continua amb comunicacions d’estacions costanerers d’arreu del món. Hi trobareu noms famosos, com Norddeich Radio, Scheveningen, Land’s End Radio, Halifax Radio, Washintong Radio o Sydney Radio, només per esmentar-ne alguns. També hi trobareu missatges de S O S, de seguretat, alertes d’icebergs, previsions meteorològiques i comunicats de premsa, per poder veure d’aquesta manera com era la radiotelegrafia marítima a la pràctica.

Des que es comença a escoltar el CD ja es pot esbrinar quina habilitat requeria l’operador de ràdio, i quina mena de sensibilitat auditiva havia de tenir per seleccionar la informació correcta.

Avui dia la majoria de les estacions costaneres no envien missatges, almenys no amb aquest vell mètode. Les comunicacions via satèl·lite han reemplaçat tot el sistema d’una altra manera. Per tant, el que destaca més d’aquest CD són probablement els missatges de comiat d’alguna de les més famoses estacions costaneres. Solament amb un CQ i unes solemnes paraules en Morse, varen dir adeu-siau per sempre. Això pot induir a la tristor, principalment quan la radiotelegrafia marítima ha format part de la teva vida professional.

A la mar o a terra els operadors de ràdio sempre compliren amb les seves obligacions. Actualment aquesta professió ha desaparegut, i aquesta responsabilitat en les comunicacions l’han asumit els oficials de navegació.

Amb aquesta iniciativa privada Sylvester Foecking ha salvat part de la història de la radiotelegrafia marítima mundial. El doble CD amb gravacions dels anys 70 i 80 d’arreu del món no és només d’interès per als antics operadors de ràdio, sinó també per a aquells que se senten vinculats a la CW.

També es recomana visitar el lloc web del autor ( WWW. Seefunker. de), "Les estacions costaneres i llurs distintius de crida". Entreu també a "International", a on es poden escoltar estacions costaneres amb les seves cintes sense fi de gravacions de CQ originals, i així despertar una mica d’interès per aquest àlbum de CD.

Comandes a : Sylvester Foecking, Wormser Strasse 16, D-55276 Oppenheim, Alemanya

A/e : 
<---- read backwards


El doble CD costa € 13,00 (tot inclòs) Les despeses d’enviament i embalatge per a la resta d’Europa . Per als EUA i ultramar, $ l3 (tot inclòs).
Es destinen € 2.50) al Seefunkkameradschaft Bremen (Associació d’Amics de la Radiotelegrafia Marítima Mercant de Bremen - exoficials de ràdio -)
Forma de pagament : pregunteu, no pageu anticipadament.
Termini de lliurament 14 dies.
Es disposa d’una edició en alemany i d’una altra en anglès (coberta i introducció).